سخن ناشر

 سخن ناشر

سری کتاب های آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد در بیش از 200 جلد، حاصل تلاش فراوان ، دقت نظر و انتقال دانش و تجربه بیش از یکصد نفر از نیروهای جوان و متخصص با تحصیلات عالـی دانشگاهی از دانشگاه های معتبر صنعتی امیرکبیر،صنعتی شریف و تهران است.

 

دریافت یادداشت ناشر