راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی مواد کتاب ششم... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   علوم پایه       رشته :  
نام کتاب : مهندسی مواد کتاب ششم (زبان تخصص)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
حامد اخیانی
۷۱۶۶
۸-۰۶۰-۵۰۱-۹۶۴
۱۳۸۶
۲
شوميز
۳۸۴
۷۵,۰۰۰
   کتاب ششم: زبان تخصصی انگلیسی- درس و سوالات کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ، به همراه واژه نامه تخصص انگلیسی به فارسی