راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مقاومت مصالح | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   عمران
نام کتاب : مقاومت مصالح
book
خلاصه کتاب
مشاهده کتاب
نادر فنایی
۷۱۰۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۱۹-۸
۱۳۹۵
۱۲
شوميز
۹۲۸
۴۵۰,۰۰۰
   ویژه رشته های مهندسی عمران - مهندسی مکانيک

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۸۶۲۴
مکانیک سیالات (
توضیحات| نمایش:۵۱۷۹
مکانیک خاک (ویرایش
توضیحات| نمایش:۴۶۱۰
هیدرولیک
توضیحات| نمایش:۵۷۶۹
طراحی سازه های
توضیحات| نمایش:۵۲۴۱
زبان تخصصی عمران