راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مقاومت مصالح | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   عمران
نام کتاب : مقاومت مصالح
book
خلاصه کتاب
مشاهده کتاب
نادر فنایی
۷۱۰۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۱۹-۸
۱۳۹۵
۱۲
شوميز
۹۲۸
۴۸۰,۰۰۰
   ویژه رشته های مهندسی عمران - مهندسی مکانيک

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۰۷۱
مکانیک سیالات (
توضیحات| نمایش:۶۹۶۲
مکانیک خاک (ویرایش
توضیحات| نمایش:۵۸۲۳
هیدرولیک
توضیحات| نمایش:۷۰۷۸
طراحی سازه های
توضیحات| نمایش:۶۹۷۴
زبان تخصصی عمران