راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ریاضیات گسسته ومبانی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : ریاضیات گسسته ومبانی ترکیبیات
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ابوالفضل گیلک
۷۰۱۹
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۵۵-۴
۱۳۹۷
۱
شومیز
۵۷۰
۶۷۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۴۱۰
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۱۰۰۱۸
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۱۷۶
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۴۶۱۵
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۴۵۷۸
انتقال داده ها