راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مکانیک سیالات ( مهندسی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : مکانیک سیالات ( مهندسی عمران)
book
خلاصه کتاب
مشاهده کتاب
بهزاد خداکرمی
۷۰۹۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۴۷۹-۵
۱۳۸۹
۶
شوميز
۶۰۶
۱۳۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۲۳۰۳
مقاومت مصالح
توضیحات| نمایش:۶۸۰۴
مکانیک خاک (ویرایش
توضیحات| نمایش:۵۶۵۲
هیدرولیک
توضیحات| نمایش:۶۹۰۲
طراحی سازه های
توضیحات| نمایش:۶۸۰۰
زبان تخصصی عمران