راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | انتقال حرارت جلد 1 * ... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : انتقال حرارت جلد 1 * راهيان
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتربهزاد خداکرمی
۷۰۲۵
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۴۵-۵
۱۳۹۷
۱
شومیز
۴۰۰
۴۸۰,۰۰۰
   ویژه رشته های مهندسی شیمی .مهندسی مکانیک .مهندسی بیوتکنولوژی.مهندسی پلیمر.مهندسی هسته ای .مهندسی انرژی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۷۰۲۱
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۹۲۳۲
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۶۶۲
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۶۳۲
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۴۷۷۴
مروری سریع بر