راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | الزامات طرح لرزه‌ای... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : الزامات طرح لرزه‌ای سیستم‌های جداساز و میراگر در...
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
علی خان سفید.علی مقصودی
۱۱۴۲
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۵۷-۵
۱۳۹۷
۱
شومیز
۱۰۸
۱۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۷۷۳
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۱۹۸۴
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۲۱۷۵
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۷۳۵
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۱۲۳۴
مفاهیم بهسازی لرزه