راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تعمیر و نگهداری ساختمان | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   انتشارات آزاده       رشته :   انتشارات ازاده
نام کتاب : تعمیر و نگهداری ساختمان
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
زمرشیدی
۲۲۸۷
۹۷۸-۹۶۴-۹۱۰۰۲-۹-۶
۱۳۹۷
۳۴
۲۹۲
۳۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۸۰۶
1001 نقشه معماری و
توضیحات| نمایش:۳۰۵۰
معادلات دیفرانسیل
توضیحات| نمایش:۱۴۷
کلید جوشکاری ج1
توضیحات| نمایش:۱۵۲
کلید جوشکاری ج2
توضیحات| نمایش:۱۵۷
کلید جوشکاری ج3