راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | آمار و احتمالات کاربردی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   آزاده       رشته :   کتابهای مرجع
نام کتاب : آمار و احتمالات کاربردی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مسعود نیکوکار - بهمن عربزاده
۱۷
۹۷۸۹۶۴۵۰۱۲۴۱۸
۱۳۹۷
۱۶
۵۷۶
۴۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۱۷
راهنمای حل معادلات
توضیحات| نمایش:۲۹۶
معادلات دیفرانسیل
توضیحات| نمایش:۲۹۸
راهنمای حل ریاضیات
توضیحات| نمایش:۲۹۹
حساب دیفرانسیل و
توضیحات| نمایش:۲۹۳
حساب دیفرانسیل و