راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ناظر حرفه ای ساختمان | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : ناظر حرفه ای ساختمان
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
رضا بهادری خسروشاهی
۹۳۷۹
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۵۴-۴
۱۳۹۷
۱
شومیز
۲۳۸
۳۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۹۰۶
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۲۱۶۴
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۲۳۳۳
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۹۱۷
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۱۴۰۷
مفاهیم بهسازی لرزه