راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | سازه های انرژی تجدید پذیر... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : سازه های انرژی تجدید پذیر فراساحل
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
علی طبرسا
۲۴۱۶
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۴۵-۲
۱۳۹۶
۱
شومیز
۲۵۸
۵۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۵۵۲
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۱۶۶۹
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۱۷۹۱
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۳۷۱
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۹۰۸
مفاهیم بهسازی لرزه