راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مرجع راهنمای کاربرد... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : مرجع راهنمای کاربرد Matlabدرتحلیل اجزاء محدود
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
آرش رستمی .معصومه خسروی
۱۱۲۵
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۴۳-۸
۱۳۹۶
۱
سلفون
۶۸۸
۵۴۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۸۷۳
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۲۱۲۹
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۲۳۰۹
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۸۸۶
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۱۳۷۳
مفاهیم بهسازی لرزه