راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مفاهیم بهسازی لرزه ای... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی ومثال کاربردی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
رضامکرم آیدنلو
۲۴۸۴
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۱۲-۴
۱۳۹۷
۲
شومیز
۶۹۴
۸۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۶۱۳
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۱۷۴۶
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۱۸۶۸
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۴۴۴
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۹۸۲
مفاهیم بهسازی لرزه