راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مفاهیم بهسازی لرزه ای... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی ومثال کاربردی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
رضامکرم آیدنلو
۲۳۶۳
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۱۱-۷
۱۳۹۶
۱
شومیز
۸۶۷
۵۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۴۴۶
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۱۵۴۰
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۱۶۴۶
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۲۳۹
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۶۵۷
مفاهیم بهسازی لرزه