راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | سیستم عامل | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : سیستم عامل
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ارسطو خلیلی فر
۷۱۷۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۱۹-۶
۱۳۹۶
۲
شومیز
۲۸۴
۳۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۴۱۱
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۱۰۰۱۸
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۱۷۶
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۴۶۱۶
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۴۵۷۸
انتقال داده ها