راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | سازه های تیری تئوری های... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : سازه های تیری تئوری های کلاسیک وپیشرفته
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
آرش رستمی سعید دادادشی وسامان جهانی
۲۳۵۸
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۳۱-۵
۱۳۹۵
۱
شومیز
۲۲۸
۱۷۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۹۰۷
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۲۰۸۳
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۶۳۹
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۱۱۴۸
مفاهیم بهسازی لرزه
توضیحات| نمایش:۹۶۵
مفاهیم بهسازی لرزه