راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | طراحي هواپیما(طراحی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   هوافضا
نام کتاب : طراحي هواپیما(طراحی اجسام پرنده )
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
احمدمیرهاشمی
۷۳۴۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۲۹-۵
۱۳۹۵
۲
شومیز
۵۸۴
۴۶۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۴۷۰۷
هوافضا
توضیحات| نمایش:۹۹۲۰
هوافضا کتاب 4