راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | طراحي هواپیما(طراحی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   هوافضا
نام کتاب : طراحي هواپیما(طراحی اجسام پرنده )
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
احمدمیرهاشمی
۷۳۴۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۹۵-۳
۱۳۹۵
۱
شومیز
۵۷۴
۴۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۵۱۰
هوافضا
توضیحات| نمایش:۷۸۲۳
هوافضا کتاب 4