راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | خواص سنگهای مخزن... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : خواص سنگهای مخزن (پتروفیزیک) نفت 7
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
نوید میرجردوی
۷۳۹۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۸۸-۵
۱۳۹۵
۳
شومیز
۴۴۰
۳۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۱۸۴
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۸۳۶۷
مکانیک سیالات ویژه
توضیحات| نمایش:۱۰۳۴۳
تستهای مهندسی نفت
توضیحات| نمایش:۷۱۷۸
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۵۹۳۶
مهندسی مخازن جلد 1