راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ساخت و تولید ج 1 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : ساخت و تولید ج 1
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
محمد صالحی-حسین محمدی نجف آبادی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۶۷-۰
۱۳۹۵
۰
۵۲۰
۳۳۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۱۱۳
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۶۳۵۱
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۵۷۳۱
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۹۵۶
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۴۹۴۵
ریاضی 1و2 مکانیک