راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مبانی ژئوفیزیک کاربردی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   مرجع       رشته :   مرجع
نام کتاب : مبانی ژئوفیزیک کاربردی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر لطیف صمدی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۶۶۵۳۹۵۵
۱۳۹۱
۱
شومیز
۶۱۴
۱۴۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۸۹۰
مبانی سنجش از دور
توضیحات| نمایش:۱۰۶۹۷
کاربرد نرم افزار
توضیحات| نمایش:۳۴۰۰
ریاضیات پایه
توضیحات| نمایش:۲۰۷۶
محاسبات تاسیسات
توضیحات| نمایش:۲۱۴۷
فیزیک از آغاز تا