راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | محاسبات تاسیسات ساختمان... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   مرجع       رشته :   مرجع
نام کتاب : محاسبات تاسیسات ساختمان (طباطبایی)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهندس سید مجتبی طباطبایی
۰
۹۷۸۹۶۴۵۵۲۹۰۰۸
۱۳۹۵
۱۹
۷۳۲
۶۹۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۱۴۵
مبانی سنجش از دور
توضیحات| نمایش:۱۱۱۹۰
کاربرد نرم افزار
توضیحات| نمایش:۳۸۸۳
ریاضیات پایه
توضیحات| نمایش:۲۳۸۹
فیزیک از آغاز تا
توضیحات| نمایش:۲۳۲۵
تشریح کامل مسائل