راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | 1001 نقشه معماری و محاسباتی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   انتشارات آزاده       رشته :   انتشارات ازاده
نام کتاب : 1001 نقشه معماری و محاسباتی برای زمین های محدود
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۶۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۲۶۷-۸
۱۳۹۶
۱
شومیز
۳۵۰۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۹۷۱
معادلات دیفرانسیل
توضیحات| نمایش:۹۸
کلید جوشکاری ج1
توضیحات| نمایش:۱۰۳
کلید جوشکاری ج2
توضیحات| نمایش:۱۰۵
کلید جوشکاری ج3
توضیحات| نمایش:۸۱
تکنولوژی جوشکاری