راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | کتاب جامع مهندسی حفاری... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : کتاب جامع مهندسی حفاری کتاب 12
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
میرجردوی - بهرامی - شیخی - آذین پور - شعبانی
۷۳۹۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۰۷-۳
۱۳۹۶
۲
شومیز
۶۸۰
۴۹۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۵۵۳
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۸۸۰۵
مکانیک سیالات ویژه
توضیحات| نمایش:۱۰۹۸۳
تستهای مهندسی نفت
توضیحات| نمایش:۷۶۲۴
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۶۴۰۶
مهندسی مخازن جلد 1