راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | کتاب جامع مهندسی حفاری... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : کتاب جامع مهندسی حفاری کتاب 12
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
میرجردوی - بهرامی - شیخی - آذین پور - شعبانی
۷۳۹۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۰۷-۳
۱۳۹۷
۲
شومیز
۶۸۰
۵۶۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۹۸۲
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۹۲۶۵
مکانیک سیالات ویژه
توضیحات| نمایش:۸۲۰۵
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۶۹۷۱
مهندسی مخازن جلد 1
توضیحات| نمایش:۴۵۷۰
مهندسی مخازن جلد 2