راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ارزیابی ومقاوم سازی پل... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   عمران
نام کتاب : ارزیابی ومقاوم سازی پل های بتن آرمه با opensees
book
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
حسین پهلوان - زیر نظر پزوفسور غلامرضا قدرتی امیری
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۷۷-۹
۱۳۹۴
۱
شومیز
۳۷۶
۳۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۴۵۲
مکانیک سیالات (
توضیحات| نمایش:۱۳۴۴۲
مقاومت مصالح
توضیحات| نمایش:۷۲۰۵
مکانیک خاک (ویرایش
توضیحات| نمایش:۶۰۸۵
هیدرولیک
توضیحات| نمایش:۷۳۷۵
طراحی سازه های