راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | متالورژی کاربردی چدن ها ج 2 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   مرجع       رشته :   متالورژِی
نام کتاب : متالورژی کاربردی چدن ها ج 2
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مرعش مرعشی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۶۲۰۴-۹۳-۵
۱۳۹۰
۴
شومیز
۲۲۴
۱۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۳۴۱
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۳۴۶
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۲۷۷
متالورژی کاربردی