راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | متالورژی کاربردی چدن ها ج1 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   مرجع       رشته :   متالورژِی
نام کتاب : متالورژی کاربردی چدن ها ج1
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مرعش مرعشی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۲۲-۸
۱۳۹۰
۵
شومیز
۱۸۰
۹۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۰۰۷
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۰۱۸
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۰۴۱
متالورژی کاربردی