راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | متالورژی کاربردی چدن ها ج1 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   مرجع       رشته :   متالورژِی
نام کتاب : متالورژی کاربردی چدن ها ج1
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مرعش مرعشی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۲۲-۸
۱۳۹۰
۵
شومیز
۱۸۰
۱۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۸۰۴
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۷۸۶
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۸۳۸
متالورژی کاربردی