راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | متره و برآورد (ارجمند) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   عمران
نام کتاب : متره و برآورد (ارجمند)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر محمد علی ارجمند
۰
۹۷۸-۹۶۴-۸۰۲۰-۱۰-۶
۱۳۹۴
۱۳
شومیز
۳۱۶
۱۷۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۱۴۳
مکانیک سیالات (
توضیحات| نمایش:۱۰۴۷۲
مقاومت مصالح
توضیحات| نمایش:۵۵۱۵
مکانیک خاک (ویرایش
توضیحات| نمایش:۴۸۵۷
هیدرولیک
توضیحات| نمایش:۵۹۹۹
طراحی سازه های