راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | متره و برآورد (ارجمند) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   عمران
نام کتاب : متره و برآورد (ارجمند)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر محمد علی ارجمند
۰
۹۷۸-۹۶۴-۸۰۲۰-۱۰-۶
۱۳۹۴
۱۳
شومیز
۳۱۶
۲۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۴۵۲
مکانیک سیالات (
توضیحات| نمایش:۱۳۴۴۲
مقاومت مصالح
توضیحات| نمایش:۷۲۰۵
مکانیک خاک (ویرایش
توضیحات| نمایش:۶۰۸۵
هیدرولیک
توضیحات| نمایش:۷۳۷۵
طراحی سازه های