راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | استاتیک: درس ,نکات و... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : استاتیک: درس ,نکات و آزمونهای کارشناسی ناپیوسته عمران و...
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
نیما خاکزاد رستمی ,مصطفی محمدی
۰
۹۶۴-۹۶۸۰۲-۶-۸
۱۳۸۶
۱
شومیز
۲۶۲
۵۵,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۳۹۳
AISC 2005
توضیحات| نمایش:۱۵۲۱
تولید صنعتی بتن
توضیحات| نمایش:۱۲۹۹
جزييات
توضیحات| نمایش:۱۶۲۹
تحليل و طراحي
توضیحات| نمایش:۲۳۷۵
تكنيك‌هاي پيشرفته