راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | بانک سوالات مهندسی نفت 13... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : بانک سوالات مهندسی نفت 13 (سراسری)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
نوید میر جردوی -سید حامد حاجی سیدی - بهروز حریمی - میثم بهرامی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۴۸-۹
۱۳۹۴
۱
شومیز
۴۰۸
۲۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۳۲۵
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۶۸۵۲
مکانیک سیالات ویژه
توضیحات| نمایش:۸۶۳۲
تستهای مهندسی نفت
توضیحات| نمایش:۶۲۸۲
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۴۷۹۸
مهندسی مخازن جلد 1