راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | بانک سوالات مهندسی نفت 13... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : بانک سوالات مهندسی نفت 13 (سراسری)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
نوید میر جردوی -سید حامد حاجی سیدی - بهروز حریمی - میثم بهرامی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۴۸-۹
۱۳۹۶
۲
شومیز
۴۹۲
۴۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۷۳۳
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۷۵۰۹
مکانیک سیالات ویژه
توضیحات| نمایش:۹۲۹۵
تستهای مهندسی نفت
توضیحات| نمایش:۶۶۷۰
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۵۲۲۲
مهندسی مخازن جلد 1