راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | بارگذاری و استاندارد 2800 ... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : بارگذاری و استاندارد 2800 آزمون های نظام مهندسی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
هوشیار خزایی
۰
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۲۸-۵
۱۳۹۴
۱۷
شومیز
۳۳۲
۲۴۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۳۹۳
AISC 2005
توضیحات| نمایش:۱۵۲۱
تولید صنعتی بتن
توضیحات| نمایش:۱۲۹۹
جزييات
توضیحات| نمایش:۱۶۲۹
تحليل و طراحي
توضیحات| نمایش:۲۳۷۵
تكنيك‌هاي پيشرفته