راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | آزمونهای نظام مهندسی پی و... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : آزمونهای نظام مهندسی پی و پی سازی(علم عمران)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
هوشیار خزایی
۰
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۲۴-۷
۱۳۹۳
۱
شومیز
۲۴۶
۱۷۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۰۷۸
AISC 2005
توضیحات| نمایش:۲۲۰۸
تولید صنعتی بتن
توضیحات| نمایش:۱۹۹۹
جزييات
توضیحات| نمایش:۲۲۷۴
تحليل و طراحي
توضیحات| نمایش:۳۰۷۹
تكنيك‌هاي پيشرفته