راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | انتقال حرارت (کتاب جامع) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : انتقال حرارت (کتاب جامع)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
بهزاد خداکرمی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۰۳-۸
۱۳۹۳
۱۰
شومیز856
۰
۴۰۰,۰۰۰
   این کتاب شامل سوالات انتقال حرارت کلیه دروس بوده وبرای کسانی که دوست دارند با سوالات انتقال حرارت رشته های دیگر آشنا شوند مفید می باشد.

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۳۰۱
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۸۳۸۴
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۶۹۵۷
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۹۷۶۷
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۷۱۵۴
ریاضی 1و2 مکانیک