راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | نفت 11 (سیالات دوفازی) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : نفت 11 (سیالات دوفازی)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
موید میر جردوی - سیدحامدحاجی سیدی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۸۶-۴
۱۳۹۵
۲
شومیز
۲۲۴
۱۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۶۲۳
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۸۸۷۵
مکانیک سیالات ویژه
توضیحات| نمایش:۱۱۰۹۳
تستهای مهندسی نفت
توضیحات| نمایش:۷۷۲۲
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۶۴۹۶
مهندسی مخازن جلد 1