راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | راهنمای آزمون سال بابان ... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : راهنمای آزمون سال بابان کامپیونر و فناوری اطلاعات
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
دکتر ارسطو خلیلی فر - دکتر هادی یوسفی
۰
۹۷۸-۶۰۰-۹۳۸۷۱-۹-۹
۱۳۹۳
۲
شومیز
۷۰
۵۰,۰۰۰
   کتاب حاضر راهنمای آزمون کارشناسی ارشد رشته های مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات  می باشد. این کتاب در ده فصل  و بر اساس جدیدترین تغییرات وزارت علوم, تحقیقات وفناوری و آزمون های کارشناسی ارشد جهت ارتقاء سطح اطلاعات آماری داوطلبان ورود به مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی تهیه و تنظیم شده است.

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۷۲۷
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۸۹۴۴
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۶۷۹۴
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۶۴۷۶
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۰۸۵۴
هوش مصنوعی