راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مکانیک سیالات جلد 2 (ویژه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : مکانیک سیالات جلد 2 (ویژه کلیه رشته ها)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۹۳-۹
۱۳۹۵
۸
شومیز
۵۹۲
۴۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۰۷۸۴
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۷۶۱۹
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۳۶۷۴
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۹۲۷۲
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۱۸۸۴
کنترل فرآیندها