راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مکانیک سیالات جلد 2 (ویژه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : مکانیک سیالات جلد 2 (ویژه کلیه رشته ها)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۹۳-۹
۱۳۹۵
۸
شومیز
۵۹۲
۴۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۶۷۹۲
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۶۰۹۸
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۱۲۶۶
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۷۱۴۵
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۹۱۳۷
کنترل فرآیندها