راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مکانیک سیالات جلد 2 (ویژه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : مکانیک سیالات جلد 2 (ویژه کلیه رشته ها)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۹۳-۹
۱۳۹۵
۸
شومیز
۵۹۲
۴۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۵۸۸۰
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۵۷۶۸
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۰۷۲۱
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۶۷۳۱
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۸۵۹۱
کنترل فرآیندها