راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مدل سازی استاتیک مخازن... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : مدل سازی استاتیک مخازن نفت وگاز با نرم افزار petrel
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
علی امین زاده - نوید میر جردوی - مرتضی نوری طالقانی
ali aminzadeh
۱۵۵
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۸۷-۱
۱۳۹۲
۱
شومیز
۳۰۴
۲۵۰,۰۰۰
   این کتاب شامل یک عدد cd حاوی نرم افزار petrel می باشد.

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۸۹۶
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۹۱۸۳
مکانیک سیالات ویژه
توضیحات| نمایش:۱۱۶۳۲
تستهای مهندسی نفت
توضیحات| نمایش:۸۰۸۰
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۶۸۶۶
مهندسی مخازن جلد 1