راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | استاتيك: شامل درس، نكات و... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : استاتيك: شامل درس، نكات و آزمون‌هاي كارشناسي ناپيوسته...
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
نيما خاكزاد رستمي؛ ويراستار مصطفي محمدي
۰
، ۸-۶-۹۶۸۰۲-۹۶۴
۱۳۸۸
۱
۲۷۶
۵۵,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۷۶۴
تحليل و طراحي
توضیحات| نمایش:۳۷۷۸
تحليل استاتيكي و
توضیحات| نمایش:۵۵۷۲
محاسبات پروژه‌هاي
توضیحات| نمایش:۲۲۵۰
راهنماي طراحي
توضیحات| نمایش:۴۴۱۰
پرو‍ژ ه هاي