راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | راهنماي طراحي سازه‌هاي... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : راهنماي طراحي سازه‌هاي فولادي به روش حالت حدي LRFD و تنش...
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
مجتبي اصغري سرخي و احمد رضا جعفري
۰
۰-۱۰-۵۱۷۶-۶۰۰-۹۷۸
۱۳۹۰
۲
۶۸۵
۱۸۵,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۸۰۳
AISC 2005
توضیحات| نمایش:۱۹۱۳
تولید صنعتی بتن
توضیحات| نمایش:۱۶۷۷
جزييات
توضیحات| نمایش:۱۹۹۵
تحليل و طراحي
توضیحات| نمایش:۲۷۹۲
تكنيك‌هاي پيشرفته