راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | محاسبات پروژه‌هاي... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : محاسبات پروژه‌هاي ساختماني با استفاده از ETABS و SAFE،
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
حسن باجی
۰
۴-۲-۹۶۸۰۲-۹۶۴-۹۷۸
۱۳۹۵
۱
۷۲۰
۴۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۲۵۱
AISC 2005
توضیحات| نمایش:۲۳۸۶
تولید صنعتی بتن
توضیحات| نمایش:۲۲۰۹
جزييات
توضیحات| نمایش:۲۴۵۵
تحليل و طراحي
توضیحات| نمایش:۳۲۶۴
تكنيك‌هاي پيشرفته