راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تحليل استاتيكي و... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : تحليل استاتيكي و ديناميكي سدهاي خاكي با استفاده از GeoStutio
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
: اميررضا امين‌جواهري، احسان پاك‌نيت
۰
۶-۰۵-۵۱۷۶-۶۰۰-۹۷۸
۱۳۹۵
۳
۳۱۳
۲۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۲۹۹
AISC 2005
توضیحات| نمایش:۱۴۴۱
تولید صنعتی بتن
توضیحات| نمایش:۱۲۲۲
جزييات
توضیحات| نمایش:۱۵۴۸
تحليل و طراحي
توضیحات| نمایش:۲۲۵۱
تكنيك‌هاي پيشرفته