راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | GPS و نقشه‌هاي ديجيتال | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : GPS و نقشه‌هاي ديجيتال
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
صمد محمدابراهيم زاده سپاسگزار
۰
۹-۰۴-۵۱۷۶-۶۰۰-۹۷۸
۱۳۸۸
۱
شومیز
۱۱۸
۴۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۴۷۳
AISC 2005
توضیحات| نمایش:۱۵۹۶
تولید صنعتی بتن
توضیحات| نمایش:۱۳۷۵
جزييات
توضیحات| نمایش:۱۶۹۴
تحليل و طراحي
توضیحات| نمایش:۲۴۵۱
تكنيك‌هاي پيشرفته