راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تحليل و طراحي دال‌ها و... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : تحليل و طراحي دال‌ها و پي‌هاي بتن‌آرمه SAFE 12
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
تاليف و ترجمه: مهدي داودنبي
۰
ISBN ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۱۵-۵
۱۳۹۲
۱
۴۹۲
۲۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۷۸۰
تحليل استاتيكي و
توضیحات| نمایش:۵۵۷۳
محاسبات پروژه‌هاي
توضیحات| نمایش:۲۲۵۰
راهنماي طراحي
توضیحات| نمایش:۲۳۷۹
استاتيك: شامل درس،
توضیحات| نمایش:۴۴۱۱
پرو‍ژ ه هاي