راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | آيين‌نامة طراحي... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : آيين‌نامة طراحي سازه‌هاي بتني و تفسير ACI 318-11
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ترجمة مهدي داودنبي
۰
ISBN ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۱۸-۶
۱۳۹۵
۲
۷۷۸
۴۷۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۹۰۷
اصول مقاوم سازی
توضیحات| نمایش:۵۱۴۴
Abaqus (علم عمران)
توضیحات| نمایش:۱۳۷۳
ETABS روش ها ونکات
توضیحات| نمایش:۱۱۸۲
ضوابط لرزه‌اي
توضیحات| نمایش:۶۹۷
تحلیل و طراحی