راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | Abaqus (علم عمران) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : Abaqus (علم عمران)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
رضا شهبازی، محمد یکرنگ نیا
۰
۹-۱۷-۵۱۷۶-۶۰۰-۹۷۸
۱۳۹۵
۲
خشتی
۵۴۰
۴۵۰,۰۰۰
   راهنمای کاربردی abaqus به همراه مسائل مهندسی عمران (سازه - ژئوتکنیک)

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۲۲۸
اصول مقاوم سازی
توضیحات| نمایش:۱۹۸۰
ETABS روش ها ونکات
توضیحات| نمایش:۴۰۷۲
آيين‌نامة طراحي
توضیحات| نمایش:۱۷۹۷
ضوابط لرزه‌اي
توضیحات| نمایش:۲۸۲۶
تحلیل و طراحی