راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | نویفرت ویرایش 4 (2017) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : نویفرت ویرایش 4 (2017)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ارنست نویفرت
حسین مظفری ترشیزی - دکتر طیبه پرهیزکار
۹
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۱۱-۶
۱۳۹۵
۶
شومیز
۶۰۸
۳۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۰۵۸۳
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۵۵۲۵
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۰۷۸
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۷۲۰۹
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۱۰۴۸۴
معماری 6(درک عمومی