راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | حسابداری مالی و صنعتی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   مجموعه مدیریت
نام کتاب : حسابداری مالی و صنعتی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
داریوش محمدی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۶۴-۵
۱۳۹۱
۱
۰
۲۴۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۷۴۹
ریاضی عمومی 1
توضیحات| نمایش:۷۸۰۵
مدیریت تولید و
توضیحات| نمایش:۴۵۱۹
فرهنگ لغات مدیریت
توضیحات| نمایش:۸۳۰۹
تئوری های مدیریت
توضیحات| نمایش:۴۲۹۶
استعداد و آمادگی