راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مجموعه هنرهای ساخت ومعماری | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه هنرهای ساخت و معماری
نام کتاب : مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۵۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۲۱-۱
۱۳۹۱
۱
شومیز
۶۶۲
۲۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۸۷۵
ایستایی و فن
توضیحات| نمایش:۴۰۳۴
تنظیم شرایط محیطی
توضیحات| نمایش:۴۱۸۱
طراحی فنی 1و اجزاء
توضیحات| نمایش:۲۳۹۴
تاسیسات ساختمان
توضیحات| نمایش:۲۶۱۹
طراحی فنی2 و اجزاء