راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تاسیسات ساختمان (انرژی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه هنرهای ساخت و معماری
نام کتاب : تاسیسات ساختمان (انرژی معماری)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۰
۹۷۶-۹۶۴-۵۰۱-۶۰۵-۸
۱۳۹۰
۱
شومیز
۴۰۸
۱۱۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۹۹۲
ایستایی و فن
توضیحات| نمایش:۴۹۳۴
تنظیم شرایط محیطی
توضیحات| نمایش:۵۵۱۱
طراحی فنی 1و اجزاء
توضیحات| نمایش:۳۲۶۱
طراحی فنی2 و اجزاء
توضیحات| نمایش:۴۹۴۳
سیستمهای ساختمانی