راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | طراحی فنی 1و اجزاء ساختمان | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه هنرهای ساخت و معماری
نام کتاب : طراحی فنی 1و اجزاء ساختمان
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۵۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۲۹-۷
۱۳۹۰
۱
شومیز
۶۰۸
۱۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۳۴۵
ایستایی و فن
توضیحات| نمایش:۵۳۴۰
تنظیم شرایط محیطی
توضیحات| نمایش:۳۴۰۸
تاسیسات ساختمان
توضیحات| نمایش:۳۶۲۹
طراحی فنی2 و اجزاء
توضیحات| نمایش:۵۳۴۰
سیستمهای ساختمانی