راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | زبان تخصصی ریاضی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : زبان تخصصی ریاضی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی توکلی - پروانه بابری
۷۱۰۶
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۹۱-۴
۱۳۹۰
۱
شومیز
۲۰۸
۶۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۳۱۲
هوا فضا ج 3(تحلیل و
توضیحات| نمایش:۷۹۲۰
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۶۴۱۵
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۹۷۰۲
مهندسی معدن 2
توضیحات| نمایش:۵۸۹۰
مهندسی معدن 3